Anij Tiwari (General Manager)

9793 079 222

Rajendra (HR Manager)

817 3802 220

Rajendra Sharma (Workshop Manager)

7007 676 197

Arvind Jain (Spare Parts Manager)

790 5577 093

Our Sub Dealers

Fazal Ganj

TP Singh(Manager)

9935 3577 20

Yashoda Nagar

Raj Sharma (Manager)

760 736 4666

Bilhaur

Ravinder Soni (Manager)

829 949 1832

Ghatampur

Rajat Dikshit (Manager)

8181 882 009

Patara

Y P Singh Yadav (Manager)

911 8689 989

Bhitargaon

Ravish Tiwari (Manager)

639 4966 086

Shivrajpur

Pravin Kumar Mishra (Manager)

995 6802 663